Ruimteschepper

LENSEN geomanagement is vanaf de oprichting van Ruimteschepper actief lid

Ruimtescheppers delen hun kennis, waardoor iedere deelnemer zijn/haar eigen kennis actueel houdt. Bovendien wordt de kennis verbreed doordat de Ruimtescheppers een diverse achtergrond hebben. LENSEN geomanagement is om de volgende redenen lid geworden:

  • kennis verdiepen en verbreden
  • geo-netwerk onderhouden en uitbreiden
  • persoonlijke ontwikkeling

Wij zijn actief betrokken bij:

  • de kenniskring, door deelname aan de kenniskringsessies
  • de kenniskring, door het geven van vakinhoudelijke 
 presentaties
  • deelnemerssessie, coachen van en gecoach worden 
 door collega’s
  • presenteren en profileren van Ruimteschepper als 
 kenniscentrum