Projectmanagement

De transitie naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie is afgerond. Maar is de BGT nu klaar?
Nee. De BGT is nooit klaar, omdat de BGT objecten voortdurend veranderen.Maar wat moet er dan allemaal gebeuren? Hoe wordt de kwaliteit van de BGT geborgd?  Volgens ons door de kwaliteit continu te meten en waar nodig te verbeteren.

Wij ondersteunen de bronhouders in het meten en continu verbeteren van de kwaliteit:

Conform voorstel zelfevaluatie:
Actualiteit: voldoet uw registratie aan de wettelijke eisen en aan de door uzelf opgestelde eisen? En indien dat niet het geval is: hoeveel wijkt het af en wat is nodig om het weer actueel te maken en dit ook in de toekomst te borgen?
Thematisch nauwkeurigheid: komen de objecten in de registratie overeen met de werkelijkheid? Positionele nauwkeurigheid liggen de objecten in de registratie waar ze in werkelijkheid ook liggen?

Logische consistentie: kloppen de verhoudingen binnen de BGT wel? Is het verband tussen de BGT objecten correct?
Volledigheid: is de BGT volledig dekkend? Klopt het op alle niveau’s? En zijn alle (verplichte) attributen gevuld?
Bruikbaarheid: Kunnen de gebruikers ook daadwerkelijk gebruik maken van de BGT (beschikbaarheid en toegankelijkheid)? En is het mogelijk om vanuit andere registraties te koppelen (d.m.v. een automatisch koppelvlak)?

Maar ook:
Mutatiemeldsysteem: is er een werkend mutatiemeldsysteem (terugmeld voorzieningen)?Bijhoudingsproces: is het proces om de BGT bij te houden (te actualiseren) binnen de organisatie van de bronhouder goed belegd?

De BGT krijgt pas haar waarde als deze ook gebruikt wordt en past binnen de processen van andere domeinen. Het gebruik van de BGT is weliswaar verplicht; maar kan deze ook gebruikt worden?

Volgens ons moeten daarvoor 2 voorwaarden ingevuld zijn:
Worden de juiste applicaties gebruikt?
Is een koppeling tussen de BGT en de domeinregistraties wel mogelijk?
Biedt de software de mogelijkheid voor een automatisch koppelvlak of bent u nog aangewezen op een pragmatisch koppelvlak?
Zijn de onderlinge registraties wel op elkaar afgestemd? Zijn de informatiemodellen en de gegevens in de onderlinge registraties wel te koppelen? En als dat (nog) niet het geval is wat moet er dan gebeuren?