Meten in Beelden

Geo-Informatie
De kernactiviteit van Meten in Beelden is het via luchtfoto’s inventariseren, vervaardigen en bijhouden van ruimtelijke gegevens en het bewerken en verrijken van deze gegevens tot ruimtelijke informatie.
Door ook gebruik te maken van ander fotomateriaal kan op een efficiënte en effectieve wijze deze informatie in ieder proces gebruikt worden. 

Projectmanagement
Meten in Beelden voert projecten uit, waarbij kwaliteit, budget en planning in de juiste verhouding tot elkaar staan.
Ieder project is maatwerk, maar de gebruikte methodes worden gestandaardiseerd zodat onze klanten optimaal gebruik maken van beschikbare kennis en kunde.

Advies
Meten in Beelden voert niet alleen projecten uit, maar adviseert ook over de beste aanpak.
Daarnaast adviseren wij ook over de juiste toepassing van onze resultaten adviseren wij over mogelijkheden die onze methode biedt binnen uw bedrijfsvoering

Mutatiesignalering
Op basis van een vergelijking van luchtfoto’s (orthofotomozaïken) met actuele bestanden worden mutaties gesignaleerd.
Mutaties worden gecodeerd conform geldende standaarden (BAG, IMGEO,WOZ). Voor een optimaal resultaat maken we ook gebruik van 360 graden panoramafoto’s of obliek luchtopnamen.

3d stereokartering
Na de inventarisatie en beoordeling door de klant worden de mutaties gekarteerd.
Een 3D kartering wordt uitgevoerd met stereofoto’s om de geometrische kwaliteit te garanderen. Daarnaast wordt de kartering door geo-specialisten uitgevoerd die de kwaliteit ook kunnen beoordelen.